Welcome

ยินดีต้อนรับสู่ โลกใบเล็กๆ

ที่ ที่มีดอกไม้ของชีวิต พลิบาน                 ที่ ที่คนกล่าวขานกันแต่เรื่องงานศิลป์
ที่ ที่มิอาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็น ศิลปิน     เป็นเพียง ฝุ่นดิน ที่สร้างสรรค์งานศิลป์
ให้ชีวิต และผู้คนได้สุขใจ

Project Textile Art

Friends of artists

แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของ อัจฉริยา ทองดี
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของ อัจฉริยา ทองดี